Stratégie binárneho obchodovania


Ako sme už uviedli v časti „Ako obchodovať s binárnymi opciami: Tri jednoduché kroky“, obchodovanie s binárnymi opciami je navrhnuté tak, aby bolo čo najjednoduchšie. Obchodníci majú dve možnosti, z ktorých si musia jednu vybrať. Napriek pomerne jednoduchému princípu obchodovania s binárnymi opciami, existuje niekoľko stratégií, ktoré obchodníci môžu využiť, aby dosiahli lepšie výsledky.

Pri obchodovaní s binárnymi opciami by ste nemali zabúdať na niekoľko vecí: po prvé, maximálne zvýšte pozornosť, ak sa vám akákoľvek osoba alebo stránka snaží predať akýkoľvek softvér, ktorý by vám mal zaručiť vysokú úspešnosť pri obchodovaní s binárnymi opciami. Ako pri všetkých iných činnostiach, keby existoval takmer zaručený zisk, každý by to robil. Ďalším dôležitým aspektom je volatilita trhov. Nemusí vás to osobne prekvapiť, ale čím je čas na obchodovania s binárnymi opciami kratší, tým je daný trh volatilnejší. Znamená to, že dokonca aj stratégie, ktoré pomerne dobre fungujú pri dlhodobých obchodoch, budú pri krátkodobých obchodoch pravdepodobne fungovať úplne inak.

 • 01

  Sledujte trhové nálady

  Veľa binárnych obchodníkov sa snaží predvídať trhový vývoj na základe rozhodovania ostatných obchodníkov. Platforma ETX Binary napríklad ponúka pre každý produkt prístup k nástroju „trhová nálada“ (trader sentiment), ktorý zobrazuje percento obchodníkov, ktorí si zvolili určitú možnosť.


  Táto technika môže byť užitočná, ale obchodníci by nemali zabúdať na dve veci: po prvé, všeobecné smerovanie obchodníkov nie je zárukou, že aj opcia pôjde rovnakým smerom. Po druhé, obchodníci sa len zriedkavo zhodnú na jednej konkrétnej možnosti. Ich odhady sú väčšinou 50:50, takže z ich postoja je ťažké predpovedať, ako sa bude opcia skutočne vyvíjať.

 • 02

  História trhu / Trhové trendy

  Ekonomická teória hovorí, že trhové trendy sa opakujú a že analyzovaním vývoja na trhu v minulosti môžeme do istej miery predvídať trend ich vývoja v budúcnosti.


  Ak táto teória vôbec funguje, analýza minulého vývoja na predvídanie budúcich trendov môže reálne fungovať len pri dlhodobých obchodoch. Finančné trhy sú z krátkodobého hľadiska príliš volatilné nato, aby sa obchodníci mohli s určitou presnosťou spoliehať na stratégiu analýzy trendov. Táto teória okrem iného hovorí aj to, že trend existuje, len kým definitívny signál nepreukáže, že skončil. V podstate to znamená, že trendy existujú len do chvíle, keď prestanú existovať. Minulé výkony nemusia nevyhnutne poukazovať na budúce výsledky.

 • 03

  Finančné / globálne udalosti

  Ak budete neustále sledovať globálne dianie, môžete profitovať z krátkodobých trendov vyvolaných špecifickými trhovými udalosťami. Nezabúdajte však, že rozhodujúcim slovom je v tomto prípade „môžete“. Ak si dianie na trhu vyložíte nesprávne, môžete zistiť, že tieto udalosti spôsobili na trhoch diametrálne odlišný pohyb oproti vašim predpokladom, a namiesto zisku skončíte v strate. Ukážeme si to na príklade. Ak prezident Európskej centrálnej banky verejne oznámi, že došlo k zlepšeniu finančnej situácie v eurozóne, a euro začne zhodnocovať, existuje predpoklad, že toto zhodnocovanie bude v krátkodobom horizonte pokračovať. Neexistuje však žiadna záruka, že to tak bude, pretože iná udalosť, ktorú ste prehliadli, môže naopak viesť k oslabeniu eura.


  Na záver možno skonštatovať, že aj keď pri binárnych opciách existuje viacero stratégií, žiadna z nich nie je absolútne stopercentná. Je však dobré o nich vedieť a poznať ich limity.

Použiť pre naše

Použiť pre naše